درحال بارگذاری...

بیلبوردهای تبلیغاتی ابزاری خوب برای آموزش های شهروندی

مجتبی عبدالهی ، معاون فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه بیلبوردهای تبلیغاتی به عنوان یک وسیله ارتباطی خوب در شهر به حساب می آیند ، گفت : زمانی که نیاز به اصلاح یک رفتار شهروندی داریم با تکیه بر تبلیغات و با استفاده از تابلوهای شهری می توان به این هدف رسید .
مجتبی عبدالهی با اشاره به اینکه بیلبوردها و تابلوهای شهری به طور گسترده در سطح شهر پراکنده بوده و مقابل چشم شهروندان است ، افزود : زمانی که به طور متناوب و در یک بازه زمانی مشخص یک رفتار درست بر روی بیلبوردها تکرار شده و رفتارهای غلط تذکر داده می شود ، ناخودآگاه در شهروندان اصلاح رفتار غلط و انجام رفتار صحیح اتفاق می افتد .
وی در رابطه با کمپینی که اخیرا برای اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان با عنوان شهروند قانون مدار در شهر تهران اکران شده بود ، گفت : تبلیغات در بازه زمانی مشخص در این موضوع قطعا می تواند تاثیرات خوبی به دنبال داشته باشد و خواسته و ناخواسته مردم به سمت درست رانندگی کردن و حرکت صحیح در شهر پیش می روند .
به گفته معاون فرهنگی شهرداری تهران کمپین های فرهنگی سازمان زیباسازی می تواند در سایر حوزه ها به ویژه در موضوع بازیافت ، تفکیک از مبدا و تولید کمتر زباله و احترام به محیط زیست نیز اثرات خوبی را به دنبال داشته باشد .
معاون فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ابزارهایی که در اختیار زیباسازی است اثراگذاری های قابل توجهی در مردم دارد ، گفت : طرح های گرافیکی که در برخی از موارد مایه های طنز و کاریکاتور داشته ، در کنار شعارهایی که به نوعی رفتار درست را ترویج داده و اشتباهات رفتاری را اصلاح می کند ، ابزارهایی است که سازمان زیباسازی شهر تهران به خوبی آنها را شناخته و در مدت اخیر استفاده درست و مناسبی برای آموزش های شهروندی از آن ها کرده است .
لازم به ذکر است ، کمپین شهروند قانون مدار اخیراََ با هدف اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران راه اندازی شد و بر روی بیلبوردهای شهر تهران اکران گردید .