درحال بارگذاری...

تبلیغات شهری اصفهان به موضوع آلودگی هوا اختصاص یافت

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان اعلام کرد : ۳۰۰ تابلوی تبلیغات محیطی شهر اصفهان به موضوع “سه شنبه های بدون خودرو” اختصاص یافت .
کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان برای پرداختن به مسئله آلودگی هوا که دغدغه این روزهای مردم اصفهان است ، تابلوهای تبلیغات محیطی اصفهان را به موضوع طرح «سه شنبه های بدون خودرو» اختصاص داده است .
سعید امامی ، دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان در اینباره گفت : این دوره از تبلیغات شهری با موضوع “سه شنبه های بدون خودرو” با شعار ” یک روز خوب ؛ ۲ چرخه/ ۳ شنبه/ ۴ باغ “ طراحی شده که از ۳۱ تیرماه به مدت ۱۵ روز بر روی تابلوهای تبلیغات شهری نصب خواهد بود تا فرهنگ استفاده از دوچرخه را برای شهروندان بیش از پیش نهادینه سازد .
وی ادامه داد : کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با همکاری پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان در قالب شعار ” هوای اصفهان را داریم ” به هواداری از شهر اصفهان و کمک در راستای بهبود هوای این شهر پرداخته که در این راستا برنامه های مختلفی را ویژه فصل تابستان برنامه ریزی کرده اند که بیان موضوع استفاده نکردن ازخودرو در روزهای سه شنبه و ارائه طرح های تبلیغات شهری در این راستا صورت گرفته است .
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی تصریح کرد : موضوع های تابلوهای تبلیغات شهری هر ۱۵ روز تغییر می کند که هر دوره به موضوع خاص شهروندی اختصاص می یابد که این کمیته در فصل تابستان به موضوع استفاده از دوچرخه و عابر پیاده به صورت محوری خواهد پرداخت .