درحال بارگذاری...

توجه به زیبایی بصری اولویت سازمان زیباسازی است

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج با بیان اینکه این سازمان متولی اجرای عملیات بهبود سیمای شهر می باشد ، گفت : توجه به زیبایی بصری باید در اولویت عملکرد سازمان زیباسازی قرار گیرد .
حسین عطایی در اولین جلسه دیدار خود با مسئولان زیباسازی مناطق ۱۲ گانه کرج ، ضمن تاکید بر بالا بردن شأن حوزه فعالیت خود و دقت و توجه به عملکرد زیباسازی در مناطق ، گفت : این سازمان به واسطه وظایف خود در راستای بهبود سیمای بصری و فراهم آوردن شرایطی برای آرامش شهروندان نقش بسزایی در کسب رضایت مردم که مهم ترین دغدغه مدیریت شهری است ، دارد .
وی اجرای عملیات نورپردازی ، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی ، جانمایی و نصب المان های موقت و دائم و … مطابق با استانداردهای موجود را امری مهم و قابل توجه در عملکرد سازمان برشمرد و گفت : نصب و جمع آوری به موقع پرچم ها و ریسه های مناسبتی از دیگر اقداماتی است که در سازمان زیباسازی باید به آن توجه شود .
این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این دیدار تنها به منظور آشنایی با مسئولان زیباسازی است ، خواستار ارائه عملکرد زیباسازی و بررسی معضلات و مشکلات این حوزه در مناطق ۱۲ گانه کرج طی جلسات بعدی شد .