درحال بارگذاری...

ضرورت تبلیغات فرهنگی در ترویج کالاهای ایرانی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ، بیان کرد : مدیریت شهری باید در زمینه فرهنگ‌سازی ، تبلیغات محیطی و آموزش های شهروندی برای سوق دادن مردم به استفاده از کالاهای ایرانی اسلامی اقدام کند .
به گزارش پایگاه خبری محیطی ، علی رضایی ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ، با بیان اینکه عرضه و مصرف کالاهای ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی باید در جامعه به صورت فراگیر فرهنگ‌سازی شود ، گفت : در این زمینه باید به یک جریان فکری در جامعه تبدیل شویم و این امر در زندگی مردم جاری و ساری شود .
وی ادامه داد : برای نهادینه کردن مصرف کالاهای ایرانی باید از تمامی ظرفیت ها از جمله تشکل‌های مردمی و اصناف بهره گرفته شود تا به باور همگانی در موضوع اقتصاد مقاومتی و مصرف کالاهای داخلی برسیم .
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری هم باید در حوزه کاری خود در این زمینه وارد شود ، عنوان کرد : انتظار می‌رود در این زمینه معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان با توجه به امکانات و منابع موجود ، از ایده‌های تشکل‌های مردمی و سمن‌ها استفاده کند .
رضایی ادامه داد : باید تلاش کرد در شهر به ویژه حوزه اصناف عرضه لوازم التحریر ایرانی اسلامی که با ارزش ها ، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات ما سازگار است را رواج داد تا دانش‌آموزان خرید این لوازم را بر لوازم التحریر خارجی ترجیح دهند .
وی تاکید کرد : تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالای ایرانی نیازمند ترسیم خط و مشی است و دولتمردان باید در این زمینه وارد شده و پس از ترسیم خط مشی نکات مورد نظر را وارد عرصه کنند ؛ همچنین می‌طلبد مسئولینی که در راس امور قرار دارند تاکیدات مقام معظم رهبری را کاربردی کنند که در این راستا یک بعد قضیه تبلیغات است .
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در پایان ، اضافه کرد : شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان باید از فراگیر کردن توزیع و مصرف لوازم التحریر ایرانی و اسلامی حمایت کند چرا که فراگیر کردن توزیع و مصرف لوازم التحریر ایرانی و اسلامی در شهر امری ضروری است .