درحال بارگذاری...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان

شرح آگهی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره ۹۴/۴۱/۷۳ ، نوبت اول
موضوع مزایده : اجازه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان
تضمین شرکت در مزایده : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد .
مهلت دریافت اسناد : ۹۴٫۱۲٫۱۵
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق ۴۰۷
مهلت دریافت پیشنهادات : ۹۴٫۱۲٫۲۵ آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت ۱۰)
زمان بازگشایی پیشنهادات : ۹۴٫۱۲٫۲۵ آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت ۱۱ صبح
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : ۰۷۱۳۷۱۷۶۲۴۱ تماس حاصل نمایید .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس