درحال بارگذاری...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور رودهن – دماوند

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در مسیر رفت و برگشت محور رودهن – دماوند ، توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران در یک مرحله برگزار می شود .
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ – یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ – یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ – بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ – یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
محل دریافت اسناد : تهران ، خ سپهبد قرنی ، خ شهید کلانتری غربی ، پ ۸۰ ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران