درحال بارگذاری...

مزایده واگذاری ۲۵ عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه

شرح آگهی
مزایده عمومی نوبت دوم
شماره ۱۷/۳۶۸۲۸
شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده سی آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه بهره برداری از تعداد ۲۵ عدد تابلوهای تبلیغاتی ایستاده بیل بیر در سطح شهر را به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید . از کانون های تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز ۲شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهرداری به آدرس : WWW.URMIA.IR مراجعه فرمایند .
حضرت پور – شهردار ارومیه
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۴٫۱۲٫۱۳ و تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۴٫۱۲٫۱۹