درحال بارگذاری...

واگذاری تابلوهای تبلیغاتی

نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راهها ممنوع است

نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راهها ي قانوني كشور فقط با مجوز سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مجاز است . به دليل عدم آشنايي اشخاص حقيقي و حقوقي با قوانين و مقررات نصب تابلوهاي تبليغاتي و اختصاصي در حاشيه راهها ،برخي از اين افراد به صورت خود سرانه اقدام به نصب تابلوهاي مذكور به صورت غير مجاز مي نمايند كه اين امر به دليل اختلال در ايمني و ترافيك موجب بروز مشكلاتي در جاده ها از جمله سوانح رانندگي مي شود .

نصب تابلوها در حاشيه راهها داراي ضوابط استانداردي از قبيل ابعاد تابلو ،اندازه حروف ،مكان نصب ،فاصله از تقاطعهاي اصلي ،فاصله از علائم راهنمايي و رانندگي و … را دارا مي باشد و مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال 1379 و بند “ح” ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ياد شده نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راهها ي قانوني كشور صرفا” با مجوز صادره از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مجاز است و در صورت عدم رعايت اين ضوابط با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد .

.بنابر اين دارندگان تابلوهاي مذكور لازم است جهت تعيين تكليف تابلوهاي نصب شده به ادارات كل و سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان مربوطه مراجعه كرده و پس از طي مراحل اداري مجوز دريافت نمايند

ضوابط و معيارهاي نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي و اختصاصي در حاشيه راه ها توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي تدوين شده است كه در آن آمده است : نمايش هاي تبليغاتي نوعي تجارت قانوني و مشروع در حاشيه جاده ها و بزرگراهها است و بخش تشكل يافته اي از اقتصاد ملي است و بايد مطابق كنترل هاي معقول در جهت ترويج ايمني ،سلامت ،رفاه ،آسودگي و آرامش مسافرت اجازه فعاليت داشته باشد . بنا بر اين نصب اين تابلوها بر اساس مقررات با اخذ مجوز از سازمان مجاز است .

مراحل صدور مجوز براي نصب علائم تبليغاتي و اختصاصي در ماده 30 آيين نامه مذكور آمده است كه طي آن قبل از ساخت يا نصب هر گونه علايم تبليغاتي بايد مجوز مربوطه طبق شرايط و ضوابط اخذ شود .

مكانيابي تابلوهاي تبليغاتي نيز با توجه به فاكتورهاي مختلف ايمني عبور و مرور و ترافيك و نيز بررسي پروژه هاي عمراني آتي در منطقه ، توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي صورت مي گيرد .