درحال بارگذاری...

کمپین تبلیغاتی “ورزش برای همه” موفق آمیز بوده است

عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران ، اظهار داشت : سازمان زیباسازی شهر تهران در برگزاری کمپین های فرهنگی و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی برای القای حس قهرمانی و روحیه پهلوانی در بین جوانان ، موفق عمل کرده است .
مجتبی شاکری با اشاره به اجرای کمپین تبلیغات محیطی « ورزش برای همه » افزود : با وجود اینکه توسعه و نهادیه کردن فرهنگ ورزش و یا حفظ سلامت به یک باره انجام نمی شود و در مجموع تغییر سبک زندگی شهروندان تهرانی برای داشتن زیستی سالم و مومنانه نیاز به زمان دارد ، اما استفاده از فضاهای تبلیغات محیطی برای القای فرهنگ شهروندی اقدام به جایی بود .
وی با تاکید بر اینکه در تغییر سبک زندگی در تهران ، تنها شهرداری متولی فرهنگ سازی نیست ، ادامه داد : این اقدام شهرداری تهران با بهره گیری از یک رویداد ورزشی مهم و بین المللی نشان داد که حتی در موضوعات تخصصی مانند المپیک می توان نگاه مردم را نسبت به داشتن یک زندگی سالم و نهادیه کردن ورزش همگانی به عنوان یک اصل فراموش شده زندگی تهرانی ها استفاده کرد .
عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کمپین هایی مانند کمپین سلامت و یا ورزش برای همه باید بارها در تهران اجرا گردند ، افزود : ما باید بتوانیم در اشاعه فرهنگ شهروندی و تغییر ذائقه زندگی مردم از حوزه تبلیغات استفاده به جا و بهینه ای داشته باشیم . انتشار پیام هایی هر چند کوتاه با موضوعات ورزشی برای توسعه ورزش همگانی و انتشار عکس هایی از قهرمانان المپیک روی بیلیوردهای بزرگ شهر تهران هم حس قهرمانی و هم حس سلامت را در بین مردم و ورزشکاران توسعه می دهد .