درحال بارگذاری...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان

آگهی مزایده عمومی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان (سان آرا) به استناد مصوبه شماره ۶۴۴ مورخ ۹۴٫۳٫۲۴ هیئت مدیریه در نظر دارد فضای تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان (اعم از تابلوها و استندهای موجود و پیشانی عوارضی ها و تابلوی قابل احداث) را از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط […]