درحال بارگذاری...

اخذ عوارض از تابلوهای صنفی در شهر تهران

شیوه اخذ عوارض سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران با واگذاری پرداخت این عوارض به مناطق شهرداری ، اصلاح شد.بر اساس ماده واحده این مصوبه که در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح شد ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۸۵ از هر نوع تابلو […]