درحال بارگذاری...

واگذاری تابلوهای تبلیغاتی

نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راهها ممنوع است نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راهها ي قانوني كشور فقط با مجوز سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مجاز است . به دليل عدم آشنايي اشخاص حقيقي و حقوقي با قوانين و مقررات نصب تابلوهاي تبليغاتي و اختصاصي […]