درحال بارگذاری...

 تابلو دیجیتال تبلیغات چیست ؟

اصلی ترین نقطه قوت تابلوهای دیجیتال که در تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند، این است که می توانند پیام ها را به سرعت برحسب شرایط تغییر دهند و به عبارت بهتر، پیام ها را با شرایط فوری، انطباق دهند. مزایای تابلوهای دیجیتالی را می توان به شرح زیر فهرست کرد : تبلیغات و پیام […]