درحال بارگذاری...

سازمان عمران شهرداری همدان

مزایده تابلو تبلیغاتی ؟ مزایده گزار: سازمان عمران شهرداری همدانکد پارس نماد:1128017استان:همدانشماره آگهی:شماره 97/01تاریخ شروع :1397/02/19تاریخ درج آگهی :1397/02/19عنوان آگهی:مزایده تابلو تبلیغاتی شرح آگهی: آگهی مزایده, مزایده تابلو تبلیغاتی آگهی مزایده شماره 97.01 سازمان عمران شهرداری همدان در نظر دارد تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان شهید فهمیده، نرسیده به میدان قائم را بصورت اجاره ماهانه […]