درحال بارگذاری...

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در تویسرکان

آگهی مزایده شهرداری تویسرکان بر اساس مجوز شماره ۴/۱۳۹۰ مورخ ۹۴٫۸٫۲۰ شورای محترم اسلامی شهر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید . شرایط مزایده تعداد تابلوهای مورد نظر ۲۹ عدد می باشد . مبلغ پایه اجاره ماهیانه ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد . مدت اجاره به مدت ۲ […]