درحال بارگذاری...

زیباسازی شهر و تابلوهای تبلیغاتی نابسامان

محمد علی جدید الا سلام: زیبا سازی محیط زندگی و شهر یکی از نیاز های بشری است که باید مورد توجه قرار گیرد.عناصر مبلمان شهری می توانند آرامش و آسایش را برای شهروندان تامین کنند.البته، اگر کارشناسی تهیه و نصب شوند.تابلوها و بنر های تبلیغاتی در کلانشهر اهواز از وضع آشفته و نابسامانی برخوردارند و […]