درحال بارگذاری...

بیلبوردهای مقابله با اسلام هراسی در شیکاگو نصب شدند

جمعی از مسلمانان شیکاگو به منظور مقابله با تروریسم و اسلام هراسی در بزرگراه های شلوغ شهر دو بیلبورد بزرگ تبلیغاتی را نصب کردند . این گروه اسلامی در شیکاگو امیدوار هستند که دو بیلبورد تبلیغاتی نصب شده در بزرگراه های پرتردد شیکاگو به مبارزه با تروریسم در حین مقابله با اسلام هراسی کمک کنند […]