درحال بارگذاری...

طرح مقررات نصب تبلیغات محیطی در معابر شهر باقرشهر

براساس مفاد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداریها و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … تنها شهرداری و شورای اسلامی شهر اجازه مداخله در این امر را دارند و می توانند با طراحی فنی و کارشناسی صحیح، موجبات تامین آسایش شهروندان و برقراری […]