درحال بارگذاری...

تبلیغات در شهر قزوین ساماندهی نشده است

فاطمه اشدری ، عضو شورای اسلامی شهر قزوین ،‌ اظهار داشت : چند سالی است که از موضوع سیاست‌گذاری و ساماندهی تبلیغات در شهرداری می‌گذرد ولی با وجود برگزاری جلسات و مصوبات همچنان در بی‌سامانی تبلیغات محیطی به سر می‌بریم . عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد : با اضافه شدن کانال تلگرام به […]